Elk semester publiceert de CREG een analyse van de energieprijzen in België, in de drie regio’s en de omringende landen.

Elke maand publiceert de CREG op deze pagina het voortschrijdend maandelijks gemiddelde (in €/jaar) van enerzijds de zuivere energiecomponent en anderzijds de totaal factuur voor België en de haar omringende landen.

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur, met btw) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie aardassprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (17,00 MWh)

Evolutie aardassprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (23,26 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur, met btw) voor huishoudelijk verbruik (17,00 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (23,26 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie aardgasprijs (component energie) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Evolutie aardgasprijs (component energie) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (100 MWh)

 

Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor:

  • huishoudelijke klanten met een jaarverbruik van 3.500 kWh met een enkelvoudige meter;
  • professionele klanten met een jaarverbruik van 50.000 kWh met enkelvoudige meter.

Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor:

  • huishoudelijke klanten met een verbruik van 17.000 kWh/jaar;
  • professionele klanten met een verbruik van 100.000 kWh/jaar.

 

Deze gegevens komen uit de internationale prijsdatabanken, die de CREG op maandelijkse basis bijhoudt.  Het gaat om de gemiddelde commerciële prijs op basis van het actieve marktaanbod voor de betreffende maand.  De cijfers voor België, de regio’s en de buurlanden komen tot stand door gebruik te maken van een onderliggende methodologie.

De getoonde cijfers houden enkel rekening met structurele maatregelen die tot uiting komen in het actieve marktaanbod en die in verschillende regio’s/landen zijn genomen in het kader van de huidige energiecrisis, zoals:

  • Wijziging van het BTW-tarief
  • (Tijdelijke) invoering van een prijsplafond, price cap
  • Gereguleerde prijzen

Wijziging van het standaard verbruiksprofiel voor aardgas voor particulieren

Op basis van een bevraging bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste energieleveranciers en een aantal verbruikers in de drie regio’s van het land, heeft de CREG beslist om haar standaard aardgasverbruiksprofiel voor particulieren aan te passen. De realiteit op de aardgasmarkt voor gezinnen van 4 personen leert ons inderdaad dat een jaarverbruik van 17.000 kWh representatiever is.

Deze wijziging van 23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar gaat in vanaf 1 april 2022 en wordt vanaf die datum toegepast in de publicaties van de CREG.

More informations