Evolutie energieprijs België en buurlanden

Elk semester publiceert de CREG een analyse van de energieprijzen in België, in de drie regio’s en de omringende landen.

Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor:

  • huishoudelijke klanten met een jaarverbruik van 3.500 kWh met een enkelvoudige meter;
  • professionele klanten met een jaarverbruik van 50.000 kWh met enkelvoudige meter.

Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor:

  • huishoudelijke klanten met een verbruik van 23.260 kWh/jaar;
  • professionele klanten met een verbruik van 100.000 kWh/jaar.

Betreffende cijfers voor België, haar regio’s en de buurlanden komen tot stand door gebruik te maken van een onderliggende methodologie.

Deze grafieken geven het voortschrijdend maandelijks gemiddelde weer (in €/jaar) van enerzijds de zuivere energiecomponent en anderzijds de totaal factuur voor België en de haar omringende landen.

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie aardassprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (23,26 MWh)

Evolutie aardassprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (23,26 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (23,26 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (23,26 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (50 MWh)

Evolutie aardgasprijs (component energie) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Evolutie aardgasprijs (component energie) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Evolutie aardgasprijs (totaal factuur, excl BTW) voor professioneel verbruik (100 MWh)

Print Contact