In Europa hebben de lidstaten afspraken gemaakt om aan consumenten en bedrijven te laten zien dat de groothandelsprijzen voor energie eerlijk tot stand komen. Objectieven zijn dat de markt transparant is en dat er concurrentie is op de groothandelsmarkt voor energie. Deze afspraken heten REMIT.

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over wat REMIT is, het doel ervan en wat de verplichtingen zijn voor de marktpartijen. Verder geven we aan voor wie REMIT geldt en wat de CREG doet in het kader van REMIT.

In december 2016 keurden de directiecomités van de CREG en de FSMA een Samenwerkingsprotocol goed. Dit protocol legt de samenwerkingsmodaliteiten vast voor de uitwisseling van informatie en expertise tussen beide organisaties met het oog op de integriteit en de transparantie van de energiemarkten.