Groenestroomcertificaten

Een groenestroomcertificaat is een immaterieel goed dat aantoont dat een producent een aangegeven hoeveelheid groene stroom heeft opgewekt binnen een bepaalde tijdsduur.

Toekenning

De CREG kent groenestroomcertificaten toe aan producenten die beschikken over een domeinconcessie (voor hernieuwbare elektriciteit opgewekt in het Belgische zeegebied) en een certificaat van oorsprongsgarantie geleverd door een keuringsinstelling (AIB-Vinçotte Belgium, SGS Statutory Services Belgium).

De echtheid van de groenestroomcertificaten wordt gewaarborgd door de registratie in een databank groenestroomcertificaten gecentraliseerd en beheerd door de CREG. Deze databank verzamelt de toegekende groenestroomcertificaten evenals de erin opgenomen gegevens.

Aankoop

De transmissienetbeheerder (Elia) is, in het kader van zijn taak van openbare dienstverlening, verplicht van de groenestroomproducent die daarom verzoekt de groenestroomcertificaten die hem werden afgeleverd te kopen tegen een minimumprijs

Voor de drie eerst gebouwde windmolenparken (te weten Belwind, C-Power en Northwind) is deze minimumprijs vastgelegd op 107 euro/MWh voor de productie uit de eerste 216 MW geïnstalleerde capaciteit en op 90 euro/MWh voor de productie uit een geïnstalleerde capaciteit boven de eerste 216 MW. De aankoopverplichting geldt voor 20 jaar.

De minimumprijs bedraagt voor het windmolenpark van Nobelwind (afsplitsing van de initiële Belwind-domeinconcessie) 107 euro/MWh voor de eerste 45 MW geïnstalleerde capaciteit (Belwind heeft immers 171 MW geïnstalleerd) en 90 euro voor de overige 120 MW. De aankoopverplichting geldt voor 20 jaar.

Voor de toekomstige windmolenparken van Rentel en Norther is de minimumprijs per groenestroomcertificaat afhankelijk van de elektriciteitsprijs. De minimumprijs wordt door de CREG vastgelegd overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 (art. 14, § 1, 1ter). De aankoopverplichting geldt voor 19 jaar.

Voor de volgende drie toekomstige windmolenparken (Northwester 2, Mermaid en Seastar) zal de minimumprijs vastgelegd worden door ministerieel besluit op voorstel van de CREG.

De aankoopverplichting van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd via offshore windenergie maakt het voorwerp uit van een contract tussen de domeinconcessiehouder en Elia. De CREG neemt een beslissing over het voorstel van contract voorgelegd door Elia.

Print Contact