Overzicht houders productievergunning

De bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie waarvan het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie hoger is dan 25 elektrische megawatt is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een vergunning afgeleverd door de federale minister van Energie op advies van de CREG.

De voorafgaande toekenning van een vergunning is ook vereist voor verbouwingen of andere aanpassingen van installaties, indien deze aanpassingen of verbouwingen aanleiding geven tot een toename met meer dan 10% van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie of met meer dan 25 elektrische megawatt van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie.

Op deze pagina vindt u de ministeriële vergunningen die werden afgeleverd op basis van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000. De tabel bevat eveneens het toegekend vermogen en soort installatie (stoom- en gasturbine, kerncentrale, windturbine, …).

Raadpleeg de lijst van de titularissen van een productievergunning voor elektriciteit

Print Contact