Aardgas : vervoer, opslag en LNG

Fluxys Belgium NV staat in voor het beheer van het aardgasvervoersnet en de opslaginstallatie voor aardgas.

Fluxys LNG NV staat in voor het beheer van de LNG-installatie.

Op deze pagina wordt het marktmodel beschreven en worden de standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma’s opgenomen.

U kan er ook de nettarieven raadplegen.

Fluxys legt zijn tarieven voor het transport en de opslag en van de terminalling LNG ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die nageleefd moeten worden bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven. De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de tarieven goed te keuren

Het nieuwe vervoersmodel Entry/Exit vereenvoudigt sterk de toegang tot het aardgasvervoersnet en schept de voorwaarden om de liquiditeit van de aardgasmarkt te verbeteren

De gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie verplicht de beheerders, Fluxys Belgium voor zijn vervoers- en opslagactiviteiten en Fluxys LNG voor zijn LNG-terminallingactiviteiten om standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma's op te stellen en aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.

Print Contact