De CREG heeft op 10 mei 2012 haar groen licht gegeven voor de invoering van een nieuw vervoersmodel vanaf 1 oktober 2012.

Dit nieuwe vervoersmodel, Entry/Exit genoemd, vereenvoudigt sterk de toegang tot het aardgasvervoersnet en schept de voorwaarden om de liquiditeit van de aardgasmarkt te verbeteren.

Het model voorziet onder meer in een eenvoudige toegang tot het aardgasvervoersnet voor alle marktspelers, de creatie van een handelsplaats waar, naast de bilaterale handel (OTC), een anonieme beurs (Exchange) de marktspelers diensten aanbiedt, en een marktgestuurd balanceringssysteem waarmee de beheerder van het aardgasvervoersnet (Fluxys) aardgas aankoopt of verkoopt op de anonieme beurs om het net in evenwicht te houden.

De aangeboden diensten komen in ruime mate overeen met de door de CREG vooropgestelde basisprincipes voor het nieuwe vervoersmodel:

 • De marktspelers krijgen een brede portefeuille van vervoersdiensten aangeboden.
 • De vervoersdiensten op de ingangspunten kunnen onafhankelijk van de vervoersdiensten op de afnamepunten worden gereserveerd.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen doorvoer en binnenlands vervoer.
 • Het is mogelijk om vervoersdiensten te reserveren voor een minimale duur van één dag.
 • De maximale looptijd voor de reservering van vervoersdiensten op de ingangs- en afnamepunten van het vervoersnet is niet beperkt.
 • Het aanbod en de aard (vast, onderbreekbaar) van de vervoersdiensten werden door de overschakeling naar het nieuwe vervoersmodel niet beperkt.
 • De vervoersdiensten kunnen op eenvoudige wijze worden gereserveerd via een elektronisch reserveringssysteem dat 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar is.
 • Er werd een virtuele handelsplaats voor aardgas gecreëerd.
 • Alle marktspelers (dus ook de eindklanten) kunnen op deze handelsplaats op een zeer eenvoudige wijze aardgas verhandelen
 • en vervolgens naar de door hen gewenste bestemming vervoeren.
 • De toegang tot de vervoersmarkt en de markt voor de handel in aardgas werd sterk vereenvoudigd en structureel verbeterd.

More informations