Transport en opslag

De gecombineerde netbeheerder (Fluxys Belgium) legt zijn tarieven voor het transport en de opslag van aardgas, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die nageleefd moeten worden bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transport- en opslagtarieven van Fluxys Belgium goed te keuren.

Evenwicht van het net

Balansys, de gemeenschappelijke onderneming opgericht door Fluxys Belgium en Creos Luxembourg, legt zijn tarieven met betrekking tot het evenwicht van het aardgasvervoersnet, in principe jaarlijks, ter goedkeuring voor aan de CREG en het Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG en het ILR hebben bepaald en die regels bevat die nageleefd moeten worden bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG en het ILR baseren zich op deze tariefmethodologie om de balanceringstarieven van Balansys goed te keuren.

Interconnector

Interconnector (UK) bepaalt zijn tarieven met betrekking tot de aansluiting op en het gebruik van de interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig een tariefmethodologie vastgesteld door de CREG en de Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem).

LNG-terminal

De beheerder van de LNG-terminalling van Zeebrugge (Fluxys LNG) legt zijn tarieven voor de diensten van de LNG-terminalling ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten nageleefd worden bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de tarieven van de LNG-terminalling goed te keuren.

Raadpleeg de tarieven

Transport en opslag

Transport Opslag
2024 2024
2023 2023
2022/07 2022
2022 2021/07
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018

Balanceringstarieven

LNG-terminalling

Tariefmethodologie

Fluxys Belgium en Fluxys LNG.

Balansys

Interconnector (UK)

More informations