De CREG legt in gedragscodes bepalingen vast voor het beheer van het transmissienet voor elektriciteit, het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie.

De wet van 21 juli 2021 heeft de volgende wijzigingen aangebracht in het wettelijk kader waardoor de CREG bevoegd is om de gedragscodes vast te leggen:

  • Wijziging van artikel 15/5undecies van de gaswet
  • Toevoeging van paragraaf 2 aan artikel 11 van de elektriciteitswet

De CREG legt de gedragscodes of wijzigingen daaraan vast na openbare raadpleging  en bij middel van beslissingen die beschikbaar zijn op haar web site via Publicaties.

Aardgas

De CREG heeft de eerste gedragscode met betrekking tot het beheer van het aardgasvervoersnet vastgesteld bij beslissing van 31 augustus 2022, ter vervanging van het koninklijk besluit van 23 december 2010.

De gedragscode aardgas bevat de voorwaarden voor:

  • de aansluiting op het vervoersnet en voor de toegang ertoe, alsook voor de toegang tot de opslaginstallatie voor aardgas en tot de LNG-installatie
  • de verstrekking van balanceringsdiensten
  • de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.

Raadpleeg de CREG Gedragscode Aardgas die van toepassing is

Elektriciteit

De CREG heeft de eerste gedragscode met betrekking tot het beheer van het transmissienet van elektriciteit vastgesteld bij beslissing van 20 oktober 2022, ter vervanging van een deel van het koninklijk besluit van 22 april 2019.

De gedragscode elektriciteit bevat de voorwaarden voor:

  • de aansluiting op en toegang tot het transmissienet, op voorstel van de transmissienetbeheerder Elia
  • de verstrekking van ondersteunende diensten
  • de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.

Raadpleeg de CREG Gedragscode Elektriciteit die van toepassing is