Het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en de toegang ertoe bepaalt dat de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten, de contracten van toegangsverantwoordelijken (ook ARP-contract genoemd) en de toegangscontracten evenals alle wijzigingen die hieraan worden aangebracht, aan de goedkeuring van de CREG onderworpen zijn.

In dit kader legt Elia de algemene voorwaarden van de aansluitings-, toegangs- en ARP-contracten die van toepassing zijn voor het transmissienet, alsook de wijzigingen hieraan, ter goedkeuring voor aan de CREG.

Aansluitingscontract

Voor elke nieuwe aansluiting op het transmissienet en wijziging van een bestaande aansluiting dient een aansluitingscontract gesloten te worden met de transmissienetbetbeheerder (waarin voornamelijk de technische modaliteiten van de aansluiting op het transmissienet geregeld worden).

Raadpleeg het aansluitingscontract zoals goedgekeurd door de CREG op 16 juli 2009

Toegangscontract

Om gebruik te maken van het transmissienet voor elektriciteit voor één of meerdere injectie- en/of afnamepunten (om in deze punten elektriciteit te mogen afnemen of injecteren) dient de netgebruiker onder meer een toegangscontract te sluiten met de transmissienetbeheerder.

Raadpleeg het toegangscontract zoals goedgekeurd door de CREG op 22 juni 2016 (met aanduiding van de laatste aangebrachte wijzigingen)

Contract van toegangsverantwoordelijke of ARP-contract

Een partij die de verantwoordelijkheid wenst op te nemen voor het evenwicht van een portfolio van injectie- en afnamemiddelen of die actief wil deelnemen aan energie-uitwisselingen op het net, moet een ARP-contract afsluiten met de transmissienetbeheerder.

Raadpleeg het contract van toegangsverantwoordelijke zoals goedgekeurd door de CREG op 16 februari 2017 (met aanduiding van de laatste aangebrachte wijzigingen)

More informations