De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (ELIA) moet, in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau, een plan voor de ontwikkeling van het transmissienet opstellen.

Het ontwikkelingsplan dekt een periode van minstens tien jaar en wordt om de vier jaar aangepast.

Het plan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en bepaalt het investeringsprogramma. De transmissienetbeheerder verbindt zich ertoe het investeringsprogramma uit te voeren om aan de geraamde behoeften te voldoen.

Het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit werd goedgekeurd door de Minister van Energie op 26 april 2019, na advies van de CREG.