Netontwikkeling

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (ELIA) moet, in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau, een plan voor de ontwikkeling van het transmissienet opstellen.

Het ontwikkelingsplan dekt een periode van minstens tien jaar en wordt om de vier jaar aangepast.

Het plan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en bepaalt het investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt uit te voeren om aan deze behoeften te voldoen.

Het federaal ontwikkelingsplan 2015-2025 van het transmissienet voor elektriciteit werd goedgekeurd door de Minister van Energie op 17 november 2015, na advies van de CREG.

Print Contact