Procedure voor de vastlegging van de tarieven van Elia

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia) legt haar tarieven, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten worden nageleefd bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transmissienettarieven van Elia goed te keuren.

In haar beslissing van 7 november 2019 heeft de CREG de transmissienettarieven 2020-2023 goedgekeurd.

Raadpleeg de tarieven

Op het transmissienet aangesloten afnemers

Deze tarieven bevatten de tarieven voor de toegang tot het net, de tarieven voor de aansluiting tot het net, de tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken, het tarief voor externe inconsistentie en de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de transmissienetbeheerder en de taksen en toeslagen.

Op het distributienet aangesloten afnemers

Deze transmissienettarieven worden opgenomen in de tariefrasters van de distributienettarieven die door de regionale regulatoren worden gepubliceerd. Ze verschillen per distributienetbeheerder door geografische kenmerken op lokaal niveau (bijvoorbeeld meer of minder elektriciteitsverliezen op het distributienet afhankelijk van het feit of het distributienet op het platteland of in de stad ligt) en op regionaal niveau (bijvoorbeeld steunmaatregelen voor hernieuwbare energie).

Tariefmethodologie

Hier vindt u het overzicht van alle stappen bij de uitwerking van de tariefmethodologie voor Elia System Operator.