Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Samenvatting

De Staatssecretaris voor Energie heeft aan de CREG een advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit met als doel (i) twee zones te bepalen om de plaatsing van installaties voor energieopslag mogelijk te maken in de Noordzee en (ii) om de zone, bestemd voor de inplanting van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden aan te passen. De CREG is van mening dat het pertinent is om een zone te reserveren voor energieopslag in de Noordzee en dat het ontwerp van koninklijk besluit voor verbetering vatbaar is op meerdere punten.

Download het document (pdf, 2209 kB)

Datum van goedkeuring

04 juli 2013

Referentie

Advies(A)130704-CDC-1266

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact