Samenvatting

De Staatssecretaris voor Energie heeft aan de CREG een advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit met als doel (i) twee zones te bepalen om de plaatsing van installaties voor energieopslag mogelijk te maken in de Noordzee en (ii) om de zone, bestemd voor de inplanting van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden aan te passen. De CREG is van mening dat het pertinent is om een zone te reserveren voor energieopslag in de Noordzee en dat het ontwerp van koninklijk besluit voor verbetering vatbaar is op meerdere punten.
Download het document (pdf, 2.11 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)130704-CDC-1266