Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Samenvatting

Artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt legt het jaarlijks bedrag vast dat bestemd is voor de financiering van het voormelde fonds.

Dit bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd. Voor 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 werd dit bedrag echter "bevroren" op het bedrag dat voor 2012 werd vastgesteld.

Het doel van artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit is om deze bevriezing voor 2017 te behouden.

Het is niet de taak van de CREG om zich uit te spreken over deze opportuniteitskeuze van de regering.

In die omstandigheden brengt de CREG een gunstig advies uit over het ontwerpbesluit.

Download het document (pdf, 515 kB)

Datum van goedkeuring

27 oktober 2016

Referentie

Advies(A)161027-CDC-1584

Verwante publicaties

Print Contact