Advies over het wetsontwerp nr. 54-2070/001 tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

Op vraag van de commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de CREG op 28 november 2016 een advies gemaakt over het wetsontwerp "houdende wijzigingen aan de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales en aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt”.  

Dit advies bevat een grondige analyse van de mechanismen uit het wetsontwerp met het oog op de bepaling van het bedrag van de nucleaire repartitiebijdrage die de exploitanten van de kerncentrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 en de ondernemingen die een aandeel in deze centrales hebben, dienen te betalen voor 2016 tot 2026. De opmerkingen die het directiecomité van de CREG op 25 oktober 2016 in de commissie voor het Bedrijfsleven heeft geformuleerd over de bevoegdheden die het wetsontwerp aan de CREG toekent en de vragen rond de mogelijke beroepen tegen de repartitiebijdrage worden evenwel niet uiteengezet in het advies.

Download het document (pdf, 1188 kB)

Datum van goedkeuring

28 november 2016

Referentie

Advies(A)161128-CDC-1589

Bijlage(n)

Bijlage advies 1589 - Presentatie in de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer van 25 oktober 2016

Verwante publicaties

Thema's

Nucleaire energie

Print Contact