Advies over de onafhankelijkheid van de heer Bernard Gustin als onafhankelijke bestuurder in de raden van bestuur van ELIA SYSTEM OPERATOR NV en ELIA ASSET NV

Samenvatting

Via haar gunstig eensluidend advies stelt de CREG vast dat de heer Bernard Gustin voldoet aan de notie “onafhankelijke bestuurder” voor wat betreft zijn mandaat in de raden van bestuur van Elia System Operator NV en Elia Asset NV.

Daarnaast wijst de analyse van de ontvangen documenten en informatie uit dat zijn benoeming compatibel is met de naleving door Elia System Operator NV van de regels voor eigendomsontvlechting.

Datum van goedkeuring

29 juni 2017

Referentie

Advies(A)1643

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact