Advies betreffende het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Samenvatting

Op vraag van de minister van Energie buigt de CREG zich over de vraag of het opportuun is om personen die wonen in gebouwen met een collectieve gasketel beheerd door organismen die geen huisvestingsmaatschappijen zijn (in het bijzonder sociale verhuurkantoren en woningfondsen) van het sociaal tarief te laten genieten als dergelijke woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden.

De CREG geeft een positief advies over het principe om het sociaal tarief uit te breiden naar de voormelde categorieën. Ze berekent eveneens de financiële impact en doet een voorstel van wijziging van de besluiten (ministerieel besluit en koninklijk besluit).

Download het document (pdf, 415 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2017

Referentie

Advies(A)1652

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact