Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen

Samenvatting

De CREG formuleerde dit advies naar aanleiding van een verzoek van de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee van 28 juni 2017. De CREG had voordien al eenzelfde verzoek ontvangen van de Adviseur-Generaal van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en had in dat kader een advies geformuleerd op 7 juli 2016. In zijn brief van 28 juni 2017 motiveert de staatssecretaris zijn nieuw verzoek om advies door de wijziging, die op dat moment lopende was, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om een wettelijk kader uit te werken voor het Modular Offshore Grid.

De opmerkingen in onderhavig advies zijn een aanvulling op de opmerkingen in het voormelde advies 1543 van 7 juli 2016.

Download het document (pdf, 586 kB)

Datum van goedkeuring

07 september 2017

Referentie

Advies(A)1669

Bijlage(n)

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties nodige voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact