Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2

Samenvatting

De CREG brengt een advies uit over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2.

Datum van goedkeuring

01 februari 2018

Referentie

Advies(A)1726

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact