Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie bij ministerieel besluit van 12 mei 2015 toegekend aan Northwester 2 nv voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank

Samenvatting

De CREG stelt vast dat de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie die Northwester 2 heeft ingediend voor veel onzekerheid zorgt. Ze geeft dan ook een ongunstig advies voor de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie.

Download het document (pdf, 459 kB)

Datum van goedkeuring

26 april 2018

Referentie

Advies(A)1748

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact