Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie, bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank

Print Contact