Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie, bij ministerieel besluit van 1 juni 2012 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Seastar voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit winden in de zeegebieden tussen de Lodewijkbank (vroeger Bank zonder Naam) en de Blighbank

Samenvatting

De CREG geeft een gunstig advies over de aanvraag tot wijziging en verlenging van de domeinconcessie.

Download het document (pdf, 427 kB)

Datum van goedkeuring

15 juni 2018

Referentie

Advies(A)1775

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact