Advies over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2020-2030 van de NV ELIA System Operator

Samenvatting

De CREG stelt vast dat Elia een totaalbedrag van 5 miljard euro aan investeringen voorstelt over een periode van 10 jaar. De CREG vraagt een duidelijke kostenbatenanalyse van de voorgestelde investeringen voor de Belgische eindconsument. Op basis van de ontwerpversie van het ontwikkelingsplan is het namelijk niet duidelijk of alle investeringen kostenefficiënt zijn.

Verder vraagt de CREG meer transparantie over de behoeftedetectie  voor netwerkversterkingen en nieuwe investeringen. Zo moet Elia de aannames over de locatie van productie en afname in kaart brengen. Ook de cijfers over de locatie, frequentie en grootteorde van de verwachte congesties in de verschillende scenario’s zijn van groot belang. Cruciale informatie hierbij is of de verwachte congesties veroorzaakt worden door commerciële uitwisselingen of door loop flows. Het lijkt de CREG ook relevant dat Elia de onderzochte alternatieven bespreekt alsook de criteria waarop deze alternatieven niet zijn weerhouden.

Tenslotte stelt de CREG voor dat Elia een gedetailleerd draaiboek opgemaakt voor de oplevering van fase 2 van het Modular Offshore Grid bij de definitieve goedkeuring van het Maritiem Ruimtelijk Plan.

Download het document (pdf, 609 kB)

Datum van goedkeuring

12 juli 2018

Referentie

Advies(A)1802

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact