Samenvatting

Als gevolg van de ongeplande onbeschikbaarheid van bepaalde kernreactoren en gelet op de risico’s die deze situatie meebracht voor de bevoorradingszekerheid van het land, wilde de federale regering alles in het werk stellen om, tegen de winterperiode 2018-2019, de indienststelling van bijkomende productie-eenheden of de terugkeer op de markt van stilliggende eenheden makkelijker te maken. Daarom heeft ze een koninklijk besluit uitgewerkt op basis van artikel 32 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt die de koning toelaat om tijdelijke en afwijkende maatregelen te nemen in geval van een plotse crisis op de energiemarkt. In overeenstemming met dit artikel 32 dient de CREG een advies te geven over het ontwerp van besluit.

In dit advies, dat de minister van Energie bij hoogdringendheid heeft gevraagd, formuleert de CREG specifieke opmerkingen gericht op de verbetering van het ontwerp van besluit.

 

Download het document (pdf, 369.16 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1836