Advies over de aanvraag tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit

Samenvatting

De CREG verstrekte, op verzoek van de Minister, op 20 december 2018 een advies over de aanvraag tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (met toepassing van artikel 10, §1 en §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). Het ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als netbeheerder, voor een nieuwe periode van twintig jaar vanaf 17 september 2022, werd gepubliceerd in het Staatsblad van 16 mei 2019.

Download het document (pdf, 327 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2018

Referentie

Advies(A)1874

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact