Samenvatting

De CREG verstrekte, op verzoek van de Minister, op 20 december 2018 een advies over de aanvraag tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (met toepassing van artikel 10, §1 en §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). Het ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als netbeheerder, voor een nieuwe periode van twintig jaar vanaf 17 september 2022, werd gepubliceerd in het Staatsblad van 16 mei 2019.

Download het document (pdf, 320.27 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1874