Advies over de aanvraag door de naamloze vennootschap Northwester 2 tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden, haar toegekend bij ministerieel besluit van 12 mei 2015

Samenvatting

De CREG brengt een ongunstig advies uit met betrekking tot de vraag van de NV Northwester 2 om de provisie voor de behandeling en het weghalen van de installaties bij de definitieve stopzetting van hun windmolenpark nu al drastisch te verminderen. De CREG is onder meer van mening dat het aanvragen van een vermindering van de ontmantelingsprovisie voorbarig is.

Download het document (pdf, 190 kB)

Datum van goedkeuring

25 april 2019

Referentie

Advies(A)1930

Verwante publicaties

Print Contact