Advies betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Samenvatting

Op 22 juli 2019, op vraag van de minister van Economie, heeft de CREG een advies gegeven over een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

Download het document (pdf, 470 kB)

Datum van goedkeuring

22 juli 2019

Referentie

Advies(A)1976

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact