Advies inzake ontwerpen van ministerieel besluit met betrekking tot maximumprijzen voor levering van aardgas en elektriciteit aan residentiële beschermde afnemers

Samenvatting

Dit advies volgt op een verzoek van de minister van Economie aan de CREG om, onder de vorm van een advies, nieuwe ontwerpen van ministerieel besluit voor te bereiden die de maximumprijzen vaststellen per kWh geldig voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit en aardgas aan residentiële beschermde klanten.

Download het document (pdf, 409 kB)

Datum van goedkeuring

12 september 2019

Referentie

Advies(A)1991

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief, Levering aardgas, Levering elektriciteit

Print Contact