Samenvatting

De CREG ontving eind juni 2019 een officiële kennisgeving van Elia in het kader van diens interne herstructurering, waarbij de CREG onder meer verzocht werd een eensluidend advies over de overdracht van Elia Asset NV onder de nieuwe geplande structuur voor de taken van de transmissienetbeheerder.

Bij advies van 12 september over de overdracht van Elia Asset NV onder de nieuwe geplande structuur voor de taken van de transmissienetbeheerder, stelde de CREG op basis van het ingediende dossier vast dat de door Elia voorgestelde herstructureringsoperatie in overeenstemming is met de vereisten van artikel 9 bis van de elektriciteitswet.

Download het document (pdf, 423.38 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1995