Samenvatting

De CREG brengt een positief advies uit over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium van een bijvoegsel aan de vervoersvergunningen A 322-1546, A322-1543, A323-1663 en A322-2709 voor de omlegging van leidingdelen en van bovengrondse doorgang van de leiding door een ondergrondse doorgang via gestuurde boring te Genk.

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2052