Samenvatting

Op 11 maart 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister voor energie, over het voorstel van testplan van Elia. In het testplan wordt vastgelegd welke voor het systeembeschermingsplan en het herstelplan relevante apparatuur en geschiktheden moeten worden getest, alsook de methode. In dit advies vestigt de CREG de aandacht van de minister op meerdere opmerkingen die volgens de CREG de goedkeuring van het voorstel in de weg staan. Dit met uitzondering van het onderdeel van het voorstel dat betrekking heeft op de black-startdienst. Er moet volgens de CREG worden overwogen om het voorstel van testplan reeds gedeeltelijk goed te keuren wat betreft de black-startdienst gelet op de aanbestedingsprocedure die Elia nog dit jaar dient te lanceren voor de black-startcontracten voor de periode 2021-2023 en het bevorderen van rechtszekerheid voor de kandidaat-aanbieders van deze hersteldienst.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2020 wordt het voorstel van testplan gedeeltelijk goedgekeurd wat betreft de black-startdienst en met uitsluiting van de rest van het voorstel van testplan. De netbeheerder wordt ertoe gehouden om tegen 1 november  2020 een herzien testplan ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

Download het document (pdf, 695.17 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advice (A)2065