Samenvatting

Het sociaal energiefonds, dat door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas wordt gespijsd, dient voor de financiering van de sociale maatregelen om de OCMW’s de opdracht van sociale begeleiding en van financiële steun toe te kennen in het kader van de energielevering aan de kwetsbaarste personen.

Sinds 2012 is het voor hen bestemde bedrag jaarlijks bij koninklijk besluit bevroren (in het bijzonder de koninklijke besluiten van 19 december 2018 en 17 december 2019) terwijl hun behoeften blijven stijgen.

Het parlement heeft de CREG gevraagd om, ter aanvulling van haar advies (A)2070 van 27 maart 2020, een advies over te maken over de amendementen die werden ingediend op het wetsvoorstel “houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit”.

Het advies van de CREG bespreekt de inhoud van het wetsvoorstel, beschrijft de vier ingediende amendementen en onderzoekt die amendementen.

Download het document (pdf, 821.65 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2074