Samenvatting

De ministeriële besluiten van 3 april 2020 hebben een aantal wijzigingen aangebracht aan de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van de sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas aan beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

De minister van Economie heeft bijgevolg aan de CREG gevraagd om een advies uit te brengen met een analyse van de noodzakelijkheid tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- / aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

In haar advies heeft de CREG voornamelijk aangeraden om de definities van sociaal tarief en van beschermde residentiële klanten te wijzigen alsook de aanpassing van de manier waarop de referentieprijs gecommuniceerd wordt.

Download het document (pdf, 258.43 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2077

Thema's