Samenvatting

Op 30 april 2020 en 7 mei 2020 ontving de CREG twee verzoeken om advies, respectievelijk van de federale minister van Energie en van de federale minister van Economie, met betrekking tot een brief die zij ontvingen van de ministers van Energie van de Waalse en de Brusselse regering. In voormelde brief vragen de twee gewestelijke ministers van Energie een "uitbreiding van de toekenningscriteria van het sociaal tarief". Op 15 mei 2020 werd de CREG door de Commissie van Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook gevraagd om een advies uit te brengen over twee wetsvoorstellen tot uitbreiding van de begunstigden van het sociaal tarief tijdens de COVID-19-crisis (wetsvoorstellen 1208/001 en 1195/001).

Dit advies, goedgekeurd door het directiecomité van de CREG op 28 mei 2020, is bedoeld om aan deze verschillende verzoeken tegemoet te komen. In eerste instantie analyseert de CREG op verzoek van de twee ministers de budgettaire gevolgen van deze verschillende voorstellen. Vervolgens formuleert zij opmerkingen over de voorgestelde mechanismen en wijst ze op verschillende aandachtspunten.

Download het document (pdf, 499.78 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2082

Thema's