Samenvatting

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) brengt op vraag van de heer Kris Verduyckt (sp.a) dd. 10 juli 2020 een schriftelijk advies uit over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het ontbinden van slapende energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo’s met een hoger tarief dan de referentie-energiecomponent en het verbod op het stilzwijgend verlengen naar slapende contracten. Het betreft een wetsvoorstel van 6 april 2020, ingediend door de heer Kris Verduyckt en mevrouw Melissa Depraetere (sp.a).

Download het document (pdf, 435.75 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2120