Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, §2/2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Samenvatting

Dit advies, uitgebracht bij hoogdringendheid op verzoek van de ministers van Economie en van Energie,  geeft een positieve evaluatie van het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers. Dit voorontwerp heeft tot doel in het kader van de COVID-19-crisis tijdelijk de personen die genieten van een recht op verhoogde verzekeringstoegemoetkoming (RVT) in aanmerking te laten komen voor de sociale tarieven gas en elektriciteit. Het voorontwerp regelt ook de terugbetaling aan de leveranciers en de voorschotten op die terugbetaling, gefinancierd uit de staatsbegroting.

Download het document (pdf, 296 kB)

Datum van goedkeuring

17 december 2020

Referentie

Advies(A)2167

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact