Samenvatting

Dit advies, uitgebracht bij hoogdringendheid op verzoek van de ministers van Economie en van Energie,  geeft een positieve evaluatie van het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers. Dit voorontwerp heeft tot doel in het kader van de COVID-19-crisis tijdelijk de personen die genieten van een recht op verhoogde verzekeringstoegemoetkoming (RVT) in aanmerking te laten komen voor de sociale tarieven gas en elektriciteit. Het voorontwerp regelt ook de terugbetaling aan de leveranciers en de voorschotten op die terugbetaling, gefinancierd uit de staatsbegroting.

Download het document (pdf, 289.28 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2167

Thema's