Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Samenvatting

Overeenkomstig artikel 7undecies, § 13 van de elektriciteitswet dient de CREG toezicht te houden op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Volgens deze bepaling kan de koning, na advies van de CREG, de nadere regels van deze controle bepalen. Op 18 maart 2021 heeft het directiecomité van de CREG een advies aangenomen over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Het koninklijk besluit werd op 30 mei 2021 aangenomen en op 7 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Download het document (pdf, 270 kB)

Datum van goedkeuring

18 maart 2021

Referentie

Advies(A)2216

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Print Contact