Samenvatting

Op 1 april 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over het voorstel van testplan van Elia Transmission Belgium NV. Het betreft meer bepaald een aangepast voorstel van testplan gelet op het ministerieel besluit van 15 april 2020 tot een gedeeltelijke goedkeuring van het voorstel van testplan aangaande de black-startdienst en met uitsluiting van de rest van het voorstel van testplan. De CREG is van mening dat het aangepaste voorstel van testplan een passende uitwerking biedt van de testvoorwaarden en testfrequentie van het geheel van apparatuur en geschiktheden die worden aangewend in het huidige systeembeschermingsplan en het huidige herstelplan, zoals goedgekeurd door de minister op 19 december 2019. 

Bij ministerieel besluit van 29 april 2021 wordt het voorstel van testplan goedgekeurd. De netbeheerder Elia wordt ertoe gehouden om binnen 6 maanden na de goedkeuring van een systeembeschermingsplan en herstelplan een herzien testplan ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

Download het document (pdf, 277.9 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2221