Samenvatting

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de wijziging van de productie-installatie voor elektriciteit gelegen op de site van Saint-Ghislain door de NV Electrabel.

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2225

Thema's