Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV

Samenvatting

De CREG ontving een officiële kennisgeving van Elia waarbij de CREG verzocht werd om een eensluidend advies te geven betreffende de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten, benoemd als onafhankelijke bestuurder van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

Bij eensluidend advies van 3 juni 2021 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurder voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

Download het document (pdf, 307 kB)

Datum van goedkeuring

03 juni 2021

Referentie

Advies(A)2242

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact