Samenvatting

De CREG ontving een officiële kennisgeving van Elia waarbij de CREG verzocht werd om een eensluidend advies te geven betreffende de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten, benoemd als onafhankelijke bestuurder van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

Bij eensluidend advies van 3 juni 2021 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurder voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

Download het document (pdf, 300.49 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2242