Samenvatting

Het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt voorziet, sinds 1 januari 2018, een verplichting voor bepaalde elektriciteitsondernemingen om de bedragen voor de federale bijdrage elektriciteit die ze het vorige jaar bij de CREG hebben gevorderd, jaarlijks te laten certificeren.

Er bestaat geen gelijkaardig mechanisme voor de bedragen m.b.t. de federale bijdrage aardgas.

Advies (A)2257 gaat over de analyse van een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bovenvermelde koninklijk besluit van 24 maart 2003, waarbij deze certificeringsverplichting wordt uitgebreid naar de door de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit afgehouden bedragen van de federale bijdrage elektriciteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt om deze certificering uit te breiden naar de bedragen van de federale bijdrage aardgas.

Download het document (pdf, 459.8 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2257