Samenvatting

Op 21 januari 2022 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor Energie, over een herziening van de vertrouwelijke nominatieve lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

De CREG heeft inhoudelijk geen bezwaar tegen de voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de bij ministerieel besluit van 18 mei 2021 goedgekeurde lijsten. De CREG brengt evenwel de toepasbaarheid en de toepassing van deze lijsten opnieuw onder de aandacht omwille van een doelmatige en efficiënte uitvoering van het systeembeschermingsplan en het herstelplan.

De aangepaste lijsten voorgestelde door Elia en onderzocht in het advies van de CREG worden goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 februari 2022.

Download het document (pdf, 338.14 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2330