Samenvatting

Op 1 februari 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over de verlenging van het sociaal tarief naar de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (BVT) tot 30 juni 2022.
Dit advies gaat voornamelijk over het bedrag van de voorschotten toe te kennen aan de leveranciers voor de uitbreiding van de toekenning van het sociaal tarief aan de BVT-klanten voor het tweede trimester van 2022.

Download het document (pdf, 211.7 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2349

Thema's