Samenvatting

De CREG brengt een negatief advies uit over het ontwerp van Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 23 van de wet van 12 april 1965  betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en houdende activering van het plan voor vermindering en zelfs onderbreking van het aardgasverbruik van sommige eindafnemers aangesloten op het aardgasvervoersnet.

Ingevolge het advies werd door de minister van Energie beslist om het ontwerp van Koninklijk besluit niet uit te vaardigen.

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2373