Samenvatting

Dit advies gaat voornamelijk over het bedrag van de voorschotten toe te kennen aan de leveranciers voor de uitbreiding van de toekenning van het sociaal tarief naar de BVT-klanten (begunstigden verhoogde tegemoetkoming). Deze kosten zijn een voorfinanciering van de nettokost, nl. het verschil tussen de referentieprijs en het sociaal tarief.

Op 22 juni 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om in een addendum bij haar advies A(2393) van 5 mei 2022 een advies op te nemen over de verlenging van het sociaal tarief naar de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (BVT) tot en met 31 december 2022, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 18 juni 2022.

In dit addendum wordt gekeken naar drie perioden van prefinanciering van de maatregel voor de leveranciers, namelijk het 2de, 3de en 4de  kwartaal van 2022.

Download het document (pdf, 338.5 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2393

Bijlage(n)

Thema's