Samenvatting

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG de mogelijkheden voor het invoeren van een premiesysteem geanalyseerd voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels buiten een sociale woning), en formuleert haar conclusies in een advies.

Dit advies is gebaseerd op de aanbevelingen geformuleerd door de werkgroep Sociale Tarieven van het Platform tegen energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting. Een premiesysteem lijkt niet geschikt om de retroactieve toepassing van het sociaal tarief te vervangen. Daarentegen zou een forfaitair vergoedingssysteem (of "premie") kunnen worden ingevoerd voor de aanpak van het probleem dat het sociaal tarief voor aardgas momenteel niet van toepassing is op beschermde klanten aangesloten op een collectieve verwarmingsketel in een particulier gebouw.

Download het document (pdf, 258.2 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2394

Thema's