Advies over de modaliteiten voor de procedure van offerteaanvraag voorzien in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

In dit advies formuleert de CREG haar fundamentele bezwaren over het principe van de offerte-aanvraag, maakt zij haar opmerkingen betreffende de modaliteiten van het mechanisme en stelt zij alternatieve oplossingen voor die beter aansluiten met de marktwerking en minder kostelijk zijn voor de eindafnemer.

Download het document (pdf, 486 kB)

Datum van goedkeuring

03 mei 2013

Referentie

Advies(F)130503-CDC-1243

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit

Print Contact