Advies over het koninklijk besluit betreffende objectieve, niet-discriminatoire en transparante criteria voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen, ten voordele van de staat, ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 juni 1994 in de nationale maatschappij der pijpleidingen en bij koninklijk besluit van 16 juni 1994 in Distrigas

Print Contact