Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de gasmarkt en van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt

Download het document (pdf, 214 kB)

Datum van goedkeuring

27 maart 2003

Referentie

Advies(A)030327-CDC-134

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact