Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Download het document (pdf, 322 kB)

Datum van goedkeuring

04 november 2010

Referentie

Advies(A)101104-CDC-1013

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact