Advies over het ontwerp van koninklijk besluit verklarend verkiesbaar andere categorieën eindafnemers, genomen in uitvoering van artikel 16, §3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Print Contact